Úvod
O nás
Slimaci
Mimi-slimaci
Pravidla členství
Fotogalerie
Videogalerie
Odkazy
Vtipy
Hlášky
Motokluby
Počet návštěv :

Základní pravidla MOTOSLIMÁKŮ

 • být starší 18-let, v případě nižšího věku nutný souhlas zákonných
  zástupců (rodičů)

 • vlastnit platné doklady, občanský průkaz, řidičský průkaz min.
  skupiny A, doklady k motocyklu

 • svou jízdou nikdy neohrožovat ostatní členy klubu a záměrně ani
  ostatní účastníky silničního provozu

 • aktivně se účastnit klubových akcí a podílet se na činnosti klubu

 • platit pravidelně členské příspěvky

 • přijímání nových členů je 1x ročně, novým členem se člověk
  může stát nejdříve po absolvování min. jedné společné sezóny

 • s přijetím nového člena musí souhlasit všichni řádní členové a to
  bez vyjímky všemi hlasy, v případě nesouhlasu jediného člena je
  členství zamítnuto

 • všichni řádní členové jsou si rovni

 • členství je ukončeno buď na vlastní žádost a nebo vyloučením
  nadpoloviční většinou členů klubuPráva a povinnosti řádných členů

Práva:

 • každý člen má právo se svobodně vyjadřovat a ovlivňovat dění
  v klubu

 • člen má právo vědět, jak je nakládáno s členskými příspěvky a
  k jakému účelu budou použity

 • při jakémkoliv problému se obracet na ostatní členy klubu

 • rozhodovat o přijetí nových členů


Povinnosti:

 • plnit a řídit se základními pravidly Motoslimáků

 • účastnit se dle svých možností, zájmů a schopností klubových akcí

 • aktivně se podílet na činnosti klubu a klubových akcích

 • včas a řádně platit členské příspěvky

 • CHOVAT SE S RESPEKTEM K OSTATNÍM ČLENŮM KLUBU A
  VZÁJEMNĚ SI POMÁHAT

Počasí
BlueBoard.cz